Op stoom met Maarten van Rossem

Een nieuw filmproject van Soulstage

In 2012 was het precies driehonderd jaar geleden dat de eerste stoommachine in bedrijf kwam. In Nederland werd hieraan geen enkele aandacht geschonken. Dat is vreemd omdat de stoommachine de belangrijkste uitvinding van de laatste tienduizend jaar is. Onze huidige levensomstandigheden zijn ondenkbaar zonder die machine.

We zijn op zoek naar sponsoren, fondsen en financiers en naar een podium om dit belangrijke verhaal te kunnen vertellen.

 

 

Op (en over) Stoom met Maarten van Rossem


Documentaire

Het moet er toch echt komen. Een documentaire over de stoommachine met Maarten van Rossem.
Huh? De stoommachine?

Jazeker, die wonderlijke uitvinding heeft ervoor gezorgd dat onze samenleving onvoorstelbaar is veranderd in de afgelopen 300 jaar.

Tijd om meer te weten te komen over de belangrijkste uitvinding. Help mee deze productie te realiseren en laat Maarten vertellen over: de stoommachine, de industriële revolutie!
Hij legt het zelf uit: (zie de video).

Grootste verandering ooit

Is er eigenlijk wel iets noemenswaardig gebeurd wat betreft de levensomstandigheden van de mens sinds de landbouwrevolutie tot de uitvinding van de stoommachine? Niemand kon vermoeden dat de gevolgen van deze uitvinding zo onomkeerbaar zijn en onze levensomstandigheden volkomen en ingrijpend heeft veranderd. Wanneer je in 1825 werd geboren en in 1905 overleed, was je getuige geweest van de grootste en snelste verandering van de menselijke samenleving ooit!

●  
 
Weten we dit eigenlijk wel?
 
●  
 
Waarom is die stoommachine op die plek en op dat moment ontstaan?
●  
 
Hoe kon het zover komen?
 
●  
 
Hoe heeft een fossiele brandstof een enorme duw gegeven aan onze ontwikkeling?
●  
 
Hoe werkt 'uitvinden'?
 

 Locatie scouting

Omdat zonder de ontwikkelingen in Engeland deze uitvinding misschien wel nooit gedaan zou zijn moeten we zeker op zoek naar de oorsprong. Ook andere belangrijke lokaties zullen worden gescout denk aan het Nederlands Stoommachine museum en ook de grootste stoommachine ter wereld mag niet ontbreken. En om te demonstreren wat stoom ook nu nog teweeg kan brengen en welke krachten die het kan ontwikkelen gaan we op zoek naar de achterkant van het stopcontact. Het overgrote deel van onze stroom wordt immers met stoom verkregen.

Investering

De productie die we voor ogen hebben vergt een investering van € 42000,-. Om dit mooie filmproject te kunnen realiseren zijn we actief op zoek naar partners, sponsoren en fondsen. Met dit bedrag kunnen we in technisch opzicht een film met hoge productiewaarde leveren. We kunnen dan gefundeerd onderzoek doen, de juiste mensen casten en een film maken die haar belofte nakomt.

Meer informatie over (co)financiering:
Mail Eric Peeters →

 

Uitvoering

We gaan op zoek naar mensen die aan deze documentaire een waardevolle bijdragen zullen leveren. Maarten van Rossem historicus, presentator, schrijver en voormalig hoogleraar begeleid ons door de film.
Daarnaast gaan we medewerking vragen aan deskundigen die in staat zijn deze ontwikkeling voor een grote groep begrijpbaar te maken en die ons de invloed kunnen laten zien op onze huidige samenleving.
Dan volgen het script en de opnamen met hi-end, state of the art apparatuur. Vervolgens wordt de productie gerealiseerd. In een traject van vier maanden is de productie klaar voor distributie en de verdeling van de uitzendrechten.

Meer informatie over techniek en uitvoering:
Mail Twan van Asseldonk →