Filosofie
 


 

Een buitengewoon praktische methode om met het leven om te gaan

Een film van Eric Peeters en Twan van Asseldonk

 

 Documentaire

Er is al zoveel nagedacht over het leven, dat het werkelijk een kostbare verspilling is hier zomaar overheen te stappen. Het ligt voor het oprapen! Er ligt een goudmijn aan inzichten waarvan het doodzonde is dat die alleen binnen universiteitsmuren worden gedelft. Filosofie! Het woord alleen al wordt vaak wat al te makkelijk samengebracht met gezweef, moeilijke woorden en niet zo relevant omdat het geen kennis brengt waar je wat aan hebt. En dat dan vaak in de betekenis van verdienmodellen. Een kolossale onderschatting!

Leerstoel

Wijsheden over het leven zijn niet voortgekomen met als enig doel om er alleen maar een academische leerstoel van te maken. Ze zijn er nu juist om het beste uit het leven te halen. Om te kunnen omgaan met de onvermijdelijke bestaansonzekerheid. Dat is wat ‘de oude denkers’ bezielde met filosofie.

 Doelgroep

Steeds meer mensen zijn zich bewust van hun gedachten. Deze film is voor iedereen die dat ervaart en zichzelf onderzoekt en niet wil wachten voordat een life-event (zoals een burn-out) hen dwingt na te denken over het leven. Deze film is voor mensen die zichzelf onder de loep willen nemen om te voorkomen dat ze vastlopen, in een sleur raken of in een spoor terechtkomen die hun niet van dienst is. Die het leven willen onderzoeken en willen weten welke waarden ze nu echt belangrijk vinden en welke overtuigingen hun in de weg zitten. Een goed leven voor onszelf en daarmee een mooie samenleving.

Investering

De productie die we voor ogen hebben vergt een investering van € 36000,-. Om dit mooie filmproject te kunnen realiseren zijn we actief op zoek naar partners, sponsoren en fondsen. Met dit bedrag kunnen we in technisch opzicht een film met hoge productiewaarde leveren. We kunnen dan gefundeerd onderzoek doen, de juiste mensen casten en een film maken die haar belofte nakomt.

Meer informatie over (co)financiering:
Mail Eric Peeters →

 

Uitvoering

We gaan op zoek naar mensen die aan deze documentaire een waardevolle bijdragen zullen leveren. Marleen Stikker internetpionier en directeur van Waag die een socratische dialoog ook wel eens voert met vrienden onder een boom of tijdens een bijeenkomst met diverse mensen, die een volgende stap willen zeten in innoveren of denken. Marleen Stikker, in 2018 zomergast in VPRO Zomergasten, is al bereid mee te werken aan een interview voor de film.

Daarnaast gaan we medewerking vragen aan vele denkers die in staat zijn filosofie uit de academische toren te halen en in te bedden ons leven, in de hele samenleving.
Dan volgen het script en de opnamen met hi-end, state of the art apparatuur. Vervolgens wordt de productie gerealiseerd. In een traject van drie maanden is de productie klaar voor distributie en de verdeling van de uitzendrechten.

Meer informatie over techniek en uitvoering:
Mail Twan van Asseldonk →