Disclaimer

We doen ons best geen fouten te maken maar we zijn ook gewoon mensen

Deze website en de informatie daarop zijn bestemd voor algemene informatiedoeleinden met het doel om de bezoeker kennis te laten maken met 2XP, Proudfarming.tv en haar producten, diensten en activiteiten. 2XP is een business naar business service bedrijf en vermeldt prijzen daarom exclusief btw.

We gaan zorgvuldig te werk bij 2XP dus ook bij de samenstelling en het onderhoud van de informatie op de website. We kunnen echter nooit garanderen dat de verstrekte informatie op het moment van raadplegen van de website nog actueel, juist en compleet is. Aan teksten en prijzen op deze website kunnen geen rechten worden ontleend! 2XP noch Twan van Asseldonk of één van de partners van 2XP aanvaarden aansprakelijkheid voor schade door het gebruikmaken van informatie op deze website.

2XP gebruikt HTML5, CSS en (Java)script voor de presentatie van de informatie op deze site. 2XP streeft ernaar deze website vrij te houden van schadelijke elementen, zoals virussen. We kunnen er niet voor instaan dat deze website geheel vrij is van ongewenste of schadelijke elementen. 2XP is niet aansprakelijk voor schade die het gebruik van deze website kan hebben voor de werking van computerapparatuur of software.

2XP is niet verantwoordelijk voor de werking en de inhoud van andere websites die hierin zijn 'geembed' of waarnaar op deze website wordt verwezen, zoals YouTube video of door hyperlinks.

De enige uitzondering is het beeldcitaatrecht:

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle afbeeldingen die ik maak eigendom van mij, Twan van Asseldonk en kunnen niet, alleen of gedeeltelijk, worden gebruikt zonder mijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Ik bezit Copyright © op al mijn afbeeldingen op deze website, alle afbeeldingen geproduceerd door 2XP of Twan van Asseldonk Photography - Alle rechten voorbehouden. Als ik de afbeelding heb gemaakt, bezit ik de rechten daarop, waar deze zich ook bevinden, in welke vorm dan ook. Ik ben eigenaar van het auteursrecht op alle originele afbeeldingen, evenals van alle scans en digitale duplicaties van de afbeelding.

Als u geintereseerd bent om afbeeldingen van mij te gebruiken, neem dan contact op met twan@2xp.nl

Unless explicitly expressed otherwise, all images I create are owned by me, Twan van Asseldonk and cannot be used, alone or in part, without my expressed written permission. I hold Copyright © on all my images on this website, all images produced by 2XP or Twan van Asseldonk Photography — All rights reserved. If I created the image, I own the rights to it wherever it might reside in whatever form. I own the copyright on all original images as well as all scans and digital duplications of the image.

If you’re interested in using an image of mine, please contact me at twan@2xp.nl