Breinreis

naar de binnenkant van het boerenverstand

 
 

TV Serie

Een driedelige serie waarin we een kijkje nemen in het hoofd van agrariërs. Voor welke keuzes staan zij en wie of wat heeft daar invloed op? En wat is het effect van hun keuze

Als je weet wat de ander beweegt, ontstaat er meer begrip en een basis voor gesprek.

 
 

Waarom de boer

We maken in ons leven allemaal keuzes, kleine en grote. De meesten van ons halen daar niet het landelijke nieuws mee. Boeren wel. Niet omdat ze dat willen, maar omdat hun ‘keuzes’ raken aan een maatschappelijke context. Vervolgens vinden we met z’n allen daar wat van. Los van de keuze die men maakt, willen we in deze serie in beeld brengen dat deze nooit ‘zomaar’ tot stand komt. Dat daar van buitenaf (NGO’s, beleidsmakers/politiek, bedrijfsleven, adviseurs en andere erfbetreders, kennisinstituten en publieke opinie) invloed op wordt uitgeoefend. En hoe dat weer uitwerkt op ons brein en handelen.

Meer begrip voor wat de ander beweegt, draagt bij aan betere verstandhoudingen en samenwerking. Dat geldt voor elke situatie en voor iedereen, wij zoomen nu vooral in op de boer omdat hij vaak onder vuur ligt.

kantonier Andre Boom

Wat gaan we doen

We plaatsen de dilemma’s en keuzes van agrariërs binnen de relationele, zakelijke en maatschappelijke wereld van de boer hier en nu. Dat betekent dat we niet alleen de boer, maar dus ook de wereld om hem heen, laten reflecteren op de dilemma’s die spelen. Daarom komen in deze serie ook NGO’s, beleidsmakers/politiek, bedrijfsleven, adviseurs en kennisinstituten aan het woord. We geven een inkijkje in het hoofd van de boer bij de beslissingen van alledag én over de toekomst. En over de grilligheid, onder andere van de natuur, waarmee hij heeft te dealen. Of het nu gaat om mest uitrijden, weidevogelbeheer of bedrijfsovername: bij elk besluit spelen veel actoren en factoren een rol. We belichten de dilemma’s waar de boer mee kampt. En hoe dat werkt voor de periferie rond de boer.

Driedelige TV serie met drie invalshoeken

Perceptie vanuit de boer

Wat is het beeld van wat de ander van hem denkt of belangrijk vindt. Voorbeeld: De overheid wil meer biodiversiteit. Dat kost de boer meer inspanning. Hoe denkt hij dat een Vogelbescherming of Bijenoase naar hem kijkt? Wat denkt hij zelf van de ander te weten?

Perceptie vanuit de buitenwereld

Hoe denken beleidsmakers, adviseurs, NGO’s en bedrijfsleven dat de boer naar hen kijkt? En wat weten ze écht van hem?

Welke keuze maak je

Hierbij gaat het niet om het goed of fout van een keuze (door de boer of door anderen in de docu) maar om de afwegingen die zijn gemaakt.

 

perceptie vanuit de buitenwereld

 


 

 

Wetenschappelijke invalshoek

In deze serie worden keuzeprocessen vanuit wetenschappelijk oogpunt belicht door Prof. Dr. Erik Scherder. Hij zal op zijn toegankelijke manier vertellen en laten zien hoe ons brein van invloed is op ons handelen en de keuzes die we maken. Daarbij koppelen we concrete situaties van boeren en hun omgeving (NGO’s, beleidsmakers/politiek, bedrijfsleven, adviseurs en kennisinstituten) aan onderstaande wetenschappelijke invalshoeken:

 

Cognitieve flexibiliteit

In samenhang met probleemoplossend vermogen

Stress

wat gebeurt er in je brein in stressvolle omstandigheden/als je snelle beslissingen moet nemen?

Gewoontegedrag

We vervallen snel in oude gewoontes. Oude patronen liggen verankerd in ons brein. Kun je gedragsverandering/nieuwe patronen aanleren en hoe werkt dat?

Vooroordelen · labelen · framing

De invloed van ons onderbewuste bij keuzes. Hoe rationeel/objectief zijn onze keuzes?

 


 

 

Wordt Businesspartner van de Breinreis

Vind jij of jouw bedrijf/organisatie het belangrijk dat er draagvlak voor boeren is en blijft? En andersom; dat boeren zich realiseren in dialoog te moeten blijven met hun omgeving?
De opgaven waarvoor boeren en bedrijven staan zijn complex en vragen om samenwerking, belangenafweging en openheid. Als we met elkaar invulling willen geven aan een duurzame toekomst, is het belangrijk de voorwaarden daarvoor te creëren. Dat is het doel van ‘Breinreis naar het de binnenkant van het boerenverstand’. Daarin kijken we naar opgaven en keuzes vanuit de perceptie van de boer en vanuit de buitenwereld: waarom (en hoe) doen we wat we doen? Dat kan voor jou/jouw organisatie ook interessant zijn.

Door de Breinreis financieel te sponsoren laat je aan je stakeholders zien de toekomst van de agrarische sector belangrijk te vinden en bij te dragen aan wederzijds begrip.
Neem contact op met één van ons voor meer informatie. Dat kan met Twan via info@2xp.nl , of op 0651 108 330. Of met Els via info@whatels.nl , of op 0652 052 569
We gaan graag met je in gesprek over de kansen.

Direct doneren kan ook scan (of klik op) de QR-code.

Alvast bedankt!

 

Over ons

Betrokkenheid

Wij, Twan van Asseldonk (film- en documentairemaker 2XP.nl) en Els van Westrienen (communicatieadviseur whatels.nl) zijn door werk en affiniteit betrokken bij de agrarische sector. Daarin gebeurt veel. Het valt ons steeds weer op dat vaak alleen over het resultaat/het effect van activiteiten door agrariërs wordt gecommuniceerd, en niet over de reden/het waarom van hun handelen. We vinden het tijd voor een breinreis; inzicht in de afwegingen van de boer. Een soort ‘persoonlijke kant van het boerenverstand’.

 

Track record

De recente TV documentaire van Twan ‘Some will never return’ t.g.v. de viering van 75 jaar bevrijding heeft ruime aandacht gehad bij WNL en was afgelopen zondag 24 mei te zien op NPO 1 De documentaire is tevens uitgezonden op L1, de regionale omroep van Limburg, te bekijken op de website van L1 en NPOstart.nl Daarnaast wordt deze documentaire inmiddels ook in de VS als onderwijsmateriaal aangeboden.